PERSONVERNERKL?RING FRA FREMANTLEMEDIA NORGE AS FOR S?KERE OG DELTAGERE I PRODUKSJONER

Denne personvernerkl?ringen ble sist revidert 30.04.2018.
Denne personvernerkl?ringen er tilgjengelig p?: []

1. INTRODUKSJON
Vi i FremantleMedia Norge AS tar ditt personvern p? alvor og har rutiner og internkontroll for ? p?se at dine personopplysninger blir behandlet i henhold til lov p? en sikker m?te.
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 Denne personvernerkl?ringen gjelder FremantleMedia Norge AS’ (heretter FMN) behandling av personopplysninger til s?kere til eller deltagere i FMNs produksjoner for TV-program og realityserier. Denne erkl?ringen forklarer ogs? hvilke personopplysninger FMN samler inn og behandler i denne forbindelse, og hvorfor FMN gj?r dette.

2. OM FREMANTLEMEDIA NORGE
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 Denne personvernerkl?ringen gjelder for FremantleMedia Norge AS med org.nr. 998 580 722, omtalt som ?FMN? i denne erkl?ringen. FMN er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger slik det er beskrevet i denne personvernerkl?ringen. Hvis du har sp?rsm?l om FMNs behandling av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med oss p?: post.norway@fremantlemedia.com

3. BEHANDLINGEN
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 FMN tar ditt personvern p? alvor og vil behandle dine personopplysninger p? en sikker, konfidensiell og fortrolig m?te. For ? sikre dette p? en best mulig m?te har FMN foretatt forskjellige tekniske og organisatoriske tiltak.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗FMNs behandling av dine personopplysninger er i tr?d med gjeldende personvernlovgivning, herunder gjeldende norsk Personopplysningslov og EUs generelle personvernforordning (heretter GDPR).

Som behandlingsansvarlig f?lger FMN disse prinsippene:
? Behandlingen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig og forholdsmessig i forhold til form?lene med behandlingen;
? Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede form?l, er adekvate, relevante og begrenset til disse form?lene og viderebehandles ikke p? en m?te som er uforenlig med disse form?lene;
? Personopplysningene er korrekte og n?dvendig oppdaterte og lagres slik at det ikke er mulig ? identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er n?dvendig for form?lene med behandlingen;
? Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, og;
? FMN etablerer tiltak for ? sikre personopplysningene mot uautorisert tilgang/videreformidling/endring/sletting.

4. PERSONOPPLYSNINGENE
Hvilke personopplysninger FMN behandler, hvor de kommer fra og hvorfor de behandles.

N?r du sender inn en s?knad om ? delta p? i et av FMNs programmer, anses du som ?s?ker?. Ved ? sende inn slik s?knad med dine registrerte opplysninger om deg selv, sender du FMN personopplysninger om deg selv. FMN behandler dine personopplysninger i s?knaden for ? avgj?re om du passer inn i den aktuelle produksjonen.

Dersom du blir valgt som deltager, vil FMN f? flere personopplysninger om deg gjennom video- og bildeopptak og selve produksjonsprosessen – etter at FMN har gitt deg beskjed om at du er valgt for ? kunne delta, anses du som ?deltager?.
Du m? v?re minst 18 ?r for ? kunne v?re s?ker eller deltager til FMNs produksjoner.

4.1 Behandlingsgrunnlaget
For s?kere vil FMNs behandlingsgrunnlag v?re det eller de samtykker du aktivt gir oss f?r du sender inn ditt s?knadsskjema.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗For deltagere vil FMNs behandlingsgrunnlag for den videre behandlingen v?re avtalen mellom deg og FMN – ofte kalles den deltagerkontrakten.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗Noen opplysninger m? FMN behandle fordi det er lovp?lagt, for eksempel i forbindelse med ? overholde regnskapsplikten. Det kan ogs? forekomme situasjoner der FMN vil behandle personopplysninger fordi FMN har en legitim interesse av ? gj?re det, for eksempel i forbindelse med en verserende rettstvist hvor bevis m? fremlegges selv om bevis kan inneholde personopplysninger.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗4.2 Type personopplysninger

4.2.1 S?ker
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 Som en del av s?knaden vil du bli bedt om f?lgende personopplysninger: Fullt navn, f?dselsdato, adresse, epostadresse, telefonnummer, bilde, h?yde, vekt, erfaring, profilnavn i sosiale medier, familierelasjoner, interesser og eventuell annen informasjon du velger ? dele med FMN. Du vil ogs? f? muligheten til ? sende inn en video eller flere fotografier av deg selv dersom du ?nsker det.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗For ? s?ke som deltager til vil du ogs? bli bedt om ? gi oss sensitive personopplysninger som din seksuelle legning og din religion eller ditt livssyn. Andre typer sensitive personopplysninger som helseopplysninger, herunder psykiske lidelser, kan du selv velge ? oppgi ved ? bruke fritekstfeltet.

Dersom du g?r videre i utvelgelsesprosessen, vil det kunne bli aktuelt ? be om ytterligere samtykker for at FMN for eksempel kan foreta en bakgrunnssjekk. I s? fall vil FMN kunne f? ytterligere personopplysninger fra firmaer i EU/E?S omr?det som driver med relevant type bakgrunnssjekker som virksomhet. FMN behandler personopplysninger for ? avdekke om det er farefullt eller annen sikkerhetsrisiko for s?kere eller andre deltakere om slik person blir deltaker i produksjonen.

4.2.2 Deltager
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 N?r du er deltager vil FMN, i tillegg til personopplysningene nevnt ovenfor, behandle video- og lydopptak FMN eller en av FMNs underleverand?rer tar av deg. For ? kunne delta i produksjonen m? du som et minimum oppgi den informasjonen som s?knaden krever, og du m? stille opp for video- og lydopptak.

?vrige opplysninger som fremkommer f?r eller under produksjonen opplyser du om frivillig. Personopplysninger som du velger ? dele med FMN f?r og under opptak av produksjonen vil kunne bli brukt i produksjonen og markedsf?ringen av den; det gjelder b?de alminnelige og sensitive personopplysninger. Eksempler p? sensitive personopplysninger som kan fremkomme under produksjonen er helseopplysninger, seksuell aktivitet og legning, samt religions og trossp?rsm?l.

4.3 Form?l og Kilde

4.3.1 S?ker
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 Form?let med ? samle inn og behandle disse personopplysningene om deg som s?ker er ? vurdere din egnethet som deltager i produksjonen. Alle personopplysninger som fremkommer av s?knaden din vil kunne inng? i vurderingen av din deltagelse i produksjonen. I f?rste rekke samles dine personopplysninger inn kun fra deg basert p? ditt samtykke.

4.3.2 Deltager
Form?let med ? behandle personopplysningene om deg som deltager er at FMN skal kunne produsere, markedsf?re og distribuere produksjonen i alle kanaler i ubegrenset tid. Personopplysningene FMN behandler om deg samles inn f?rst og fremst fra deg som s?ker og eventuelt deg som deltager. Personopplysninger kan ogs? samles inn fra andre kilder, som for eksempel n?re relasjoner du evt. oppgir som referanser, opplysninger fra andre deltagere under produksjonen eller firmaer i EU/E?S omr?det som driver med bakgrunnssjekker som virksomhet.

5. TREDJEPARTER
Dine personopplysninger vil kun deles med de akt?rene som er n?dvendig for at FMN skal kunne gjennomf?re s?knadsprosessen.
Dersom du er s?ker, vil dine personopplysninger kun deles med M.K. Advision Ltd. gjennom Short Audition-verkt?yet. FMN har en databehandleravtale med M.K. Advision Ltd. som er leverand?ren av verkt?yet. M.K. Advision Ltd. lagrer databasen i Amazon Cloud Services som har servere i Irland.

Dersom du g?r videre i utvelgelsesprosessen, vil det kunne bli aktuelt ? f? assistanse fra firmaer innenfor EU/E?S som driver med bakgrunnssjekker som virksomhet. Disse vil da f? opplyst navn og f?dselsdato. Bruk av slike selskap begrenses i st?rst mulig grad, og innsamlede data fra slike bakgrunnssjekker slettes etter FMN har behandlet mottatte data for dette form?let.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗Hvis du er deltager i en av v?re produksjoner, vil dine personopplysninger deles med n?dvendige tredjeparter for ? gjennomf?re produksjonen. FMN m? gj?re dette for ? oppfylle avtaler inng?tt med FMNs samarbeidspartnere. Hvem slike tredjeparter er, vil variere fra produksjon til produksjon. Normalt vil slike tredjeparter navngis i en deltagerkontrakt. Enhver leverand?r som FMN bruker for ? behandle personopplysninger p? FMNs vegne, er bundet av en gyldig databehandleravtale etter GDPR og tilfredsstiller kravene til sikker behandling av personopplysninger. Leverand?rer og samarbeidspartnere som f?r tilgang til deltageres personopplysninger, vil typisk kunne v?re skytjenesteleverand?rer, reise-/flyselskap, forsikringsselskap, TV-kanaler, reklameselskap for produksjonen og lignende.

6. LAGRING OG SLETTING
Med mindre annet f?lger av behandlingsgrunnlaget eller lovfestede krav FMN er p?lagt, blir dine personopplysninger slettet n?r det ikke lenger er behov for dem for det form?let de ble samlet inn til.
Som en s?ker kan du samtykke til at dine personopplysninger lagres i FMNs database for fremtidig kontakt i forbindelse med andre produksjoner i inntil tre ?r. Dersom du har samtykket til dette, vil FMN enten be om et nytt samtykke innen tre ?r for ? forlenge lagringstiden eller slette dine personopplysninger n?r tiden l?per ut.

FMN har interne rutiner for sikker sletting av personopplysninger. Rutinene sikrer at dine personopplysninger kun blir lagret s? lenge FMN har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerkl?ringen og gjeldende lovgivning for ?vrig. N?r saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene dine bli slettet eller anonymisert.

7. DINE RETTIGHETER
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 Som b?de s?ker og deltager har du rettigheter etter GDPR for hvordan FMN behandler dine personopplysninger.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗Som s?ker bygger FMNs behandlingsgrunnlag p? samtykke. Dette samtykke kan du n?r som helst trekkes tilbake. Dette gj?res ved ? kontakte oss p? epostadressen post.norway@fremantlemedia.com

Dersom du velger ? trekke tilbake ditt samtykke, vil dette kunne medf?re at du ikke lenger vil bli vurdert som en potensiell deltager i produksjonen du er s?ker til. Tilbaketrekking av samtykket p?virker ikke lovligheten av behandlingen som bygger p? samtykket f?r det trekkes tilbake.

今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗B?de som s?ker og deltager har du rett til ? f? innsyn i dine personopplysninger etter GDPR artikkel 15, rett til ? kreve retting av feilaktige opplysninger FMN har lagret om deg etter GDPR artikkel 16, rett til ? kreve sletting etter GDPR artikkel 17 og rett til ? kreve at behandlingen begrenses etter GDPR artikkel 18. Dersom vilk?rene i GDPR artikkel 20 er oppfylt, har du ogs? rett til dataportabilitet.

Dersom du har sp?rsm?l eller innvendinger til hvordan FMN behandler dine personopplysninger, bes du ta kontakt med post.norway@fremantlemedia.com. Det er ogs? mulig ? sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener FMNs behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende Personopplysningslov eller GDPR.

8. SIKKERHET
今晚上让你弄个够,你不是想要妈妈的身体吗 FMN har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. FMN krever ogs? at leverand?rene som benyttes behandler dine personopplysninger p? en sikker m?te, herunder stiller FMN krav til informasjonssikkerhet samt s?rger for at overf?ring av data skjer p? en kryptert og sikker m?te. FMN selger, bytter eller videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremkommer av denne personvernerkl?ringen.